www.toconeos.cz - All rights reserved.
loading

Obchodní podmínky

Obsah

Dodavatel

Toconeos

Adriana Tkočová Köhlerová

Zděchov 55, 75607 Zděchov

IČ 02193647

Základní informace

Veškeré podané objednávky považujeme za závazné.

Podáním objednávky zároveň potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami (nákupním, dodacím, platebním a reklamačním řádem).

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ 00020869, www.coi.cz

Závaznost objednávek

Každá objednávka je závazná pro kupujícího i prodávajícího.

Kupující se zavazuje objednávku platit předem nejpozději do 3 dnů na bankovní účet číslo: 6700 – 2210911223/6210 nebo dobírkou.

V případě osobního odběru v Toconeos, Zděchov 55, 75607 Zděchov je platba možná pouze předem převodem na bankovní účet.

Objednávka je závazná i pro prodávajícího, odstoupit od objednávky nebo její části může v následujících případech: vyprodání zboží (o této skutečnosti je kupující informován), předchozí neuhrazené závazky kupujícího (v tomto případě může prodávající od smlouvy odstoupit i bez informování kupujícího).

Způsob objednání

Objednávka podaná prostřednictvím e-shopu: nejběžnější způsob objednání, nakupujete jako v běžném obchodě. Takto podaná objednávka bude potvrzena do 3 pracovních dnů e-mailem zaslaným na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zadávání platné a používané e-mailové adresy a o její následné užívání pro informační korespondenci.

Pokud potřebujete zakoupit zboží jinak než prostřednictvím e-shopu, např. individuální rozměry nebo šití na zakázku, můžete zboží objednat pomocí e-mailu na adrese toconeos(zavináč)toconeos.cz. V případě objednání elektronickou poštou je potřeba detailně popsat druh, barvu a rozměry požadovaného zboží, předejdete tak nedorozumění v provedení zakázky. Nutné jsou i Vaše kontaktní údaje.

Potřebujete-li jakkoli objednávku upravit nebo dodatečně navýšit či snížit, kontaktujte nás. Můžete svou objednávku také stornovat a provést znovu.

Způsob dopravy

DOPRAVA DO ČR

 • Osobní vyzvednutí na sídle Toconeos – Zděchov 55, 75607 Zděchov. Objednávate-li zboží, které není momentálně na skladě, budete informováni o délce dodací lhůty. Následná platba je možná pouze předem převodem na bankovní účet číslo: 6700 – 2210911223/6210, dopravu neúčtujeme.
 • Přepravce PPL – přepravní společnost PPL doručuje zboží druhý den od podání zásilky od nás, účtujeme dopravné 80,-, v případě dobírky plus 40,- tedy dohromady 120,-.
 • speciální ustanovení – objednávky, jež z bezpečnostních důvodů nelze expedovat v jedné zásilce (nadměrná hmotnost, rozměry), je prodávající oprávněn rozdělit do více zásilek. V případě, že průměrná hodnota zásilky je nižší než 6000 kč, je účtováno přepravné podle počtu zásilek.

DOPRAVA DO ZAHRANIČÍ

 • Přeprava PPL Slovensko- doručení prostřednictvím PPL na Slovensko, zpravidla během pěti pracovních dní, o plánovaném termínu doručení zásilky Vás společnost informuje prostřednictvím e-mailu/ SMS. Cena za tento způsob přepravy je 405 kč nebo 15 EUR.

Způsob platby

 • předem na účet – zálohová faktura bude zaslána po ověření dostupnosti zboží z objednávky. Splatnost zálohové faktury je 3 dny, pokud není předem dohodnuto jinak.
 • dobírkou – platíte při převzetí objednávky od přepravce PPL.

Termín dodání

Termín dodání závisí na aktuální skladové dostupnosti vybraného zboží a vybraném způsobu platby a dopravy – podrobné informace zjistíte v detailu výrobku po rozkliknutí odkazu „dostupnost zboží“. O termínu dodání budete informování prostřednictvím elektronické pošty.

Vrácení a výměna zboží

Jako při každém nákupu na dálku, i u nás máte nárok na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zásilky (rozhoduje datum udané dopravcem jako datum převzetí), pokud Vám zboží nebude z nějakého důvodu vyhovovat.

Lhůta 14 dnů pro odstoupení od kupní smlouvy je dodržena, obdržíme-li v této lhůtě formulář pro výměnu/vrácení zboží (stáhnout si jej můžete zde nebo si jej vyžádejte na toconeos(zavináč)toconeos.cz). Přijetí tohoto formuláře Vám potvrdíme e-mailem. Zásilka musí být zaslána kompletní, nepoškozená a v limitu 14 dnů.

Zboží nelze vracet poštou na dobírku! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

Vracené zboží musí být zcela v původním stavu. Také je nutno doložit kopii dokladu o nabytí, tzn. zaslat fakturu společně se zásilkou.

Zboží, které máte v úmyslu vrátit, je nutné doručit na adresu Toconeos, Adriana Tkočová Köhlerová, Zděchov 55, 756 07 Zděchov, do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. K doručení zboží lze využít možnost přinést zboží osobně do Toconeos. Vrácení platby proběhne ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než po doručení zboží. Spotřebitel volí způsob vrácení platby na příslušném formuláři.

Prodávající nenese náklady kupujícího spojené s vrácením zboží.

Pokud si přejete zboží vyměnit za jinou barvu nebo velikost, použijte taktéž formulář pro výměnu/vrácení zboží (stáhnout si jej můžete zde nebo si jej vyžádejte na toconeos(zavináč)toconeos.cz). Přijetí tohoto formuláře Vám potvrdíme e-mailem. Vzhledem k možnosti změny stavu na skladě doporučujeme předchozí e-mailovou domluvu a bezodkladné zaslání. Výměna za zboží ve stejné hodnotě je provedena bezplatně.

U zboží šitého na objednávku (dle individuálně zadaných měr) v souladu se zákonem nevzniká nárok na vrácení peněz, pokud zboží odpovídá zadaným mírám a objednanému materiálu. Špatně zadané míry ze strany zákazníka nemohou být brány jako důvod k reklamaci.

Reklamace

 • Fyzické poškození zásilky přepravou reklamujte při převzetí u dopravce anebo odmítněte zásilku od dopravce přijmout a neprodleně nás o takovémto kroku informujte.
 • Před reklamací vady výrobku nás informujte na toconeos(zavináč)toconeos.cz, bude Vám zaslán reklamační list, jehož vyplněním urychlíte vyřízení reklamace.
 • Reklamační řízení je zahájeno převzetím vadné věci od přepravce.
 • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do zákonných 14 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.
 • Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

Záruka

 • Dodavatel poskytuje na výrobky prodané touto internetovou prodejnou v souladu s ustanoveními občanského zákoníku záruku v délce 24 měsíců.
 • Záruční doba začíná při převzetí zboží od přepravce.
 • Záruka se vztahuje pouze na vady způsobené vadou materiálu či chybou výroby.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobků vznikající při užívání věci.
 • Nárok na záruku zaniká mechanickým poškozením výrobku (např. působením tepla, nedodržením pokynů k údržbě, roztržením, vytržením či jakýmkoliv jiným působením vnější síly).
 • Záruka se neposkytuje na změny barev výrobku v důsledku působení slunečního záření, ozónu, či látek s bělícími účinky.
 • Záruka také zaniká v případě, že výrobek byl poškozen při živelné události.
 • Nárok na záruku také zaniká, je-li výrobek poškozen nesprávným či nešetrným užíváním, zanedbanou či nesprávnou údržbou.
 • Záruka zaniká, je-li výrobek užíván k jinému účelu, než ke kterému byl vyroben.

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpipsů.

 • Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, dále jen OÚ ( jméno, příjmení, adresa bydliště, doručení a adresa fakturační, IČO a DIČ, telefonní číslo, mailová adresa, www.stránky, atp.).
 • Kupující je povinen své OÚ uvádět správně, bezchybně a pravdivě a je zároveň povinen jakékoli změny ve svých OÚ neprodleně aktualizovat.
 • Kupující souhlasí se zpracováním OÚ prodávajícím, popř. prodávajícím pověřenou třetí osobou jakožto zpracovatem. Jedná se o účely realizace práv a povinností vznikající kupní smlouvou, vedení uživatelského účtu, zasílání informací či obchodních zdělení a osob dopravujících zboží.
 • OÚ budou zpracovány po dobu neurčitou a to v automatické elektronické podobě a v tištěné podobě.
 • Žádá-li kupující o informace o zpracování svých OÚ, prodávající je povinen mu tyto informace sdělit a tak bude i učiněno. Prodávající má právo za takto poskytnuté informace (dle předchozí věty) požadovat přiměřenou úhradu na náklady nezbytné pro poskytnutí informací.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies.

 •  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

Autorská práva

Veškeré fotografie zveřejněné na těchto stránkách jsou pod ochranou autorského práva a jejich použití je možné jen se souhlasem Toconeos.

Dárkové poukazy

Obdržel-li jste milý zákazníku dárkový poukaz – gratulujeme

Dárkový poukaz má platnost 1 rok od prodeje zákazníkovi, rozhodující datum je datum uvedené na objednávce. Do objednávky je nutné napsat číslo kupónu. Kupón lze použít jen jednou, rozdíl v ceně zakoupeného kupónu a objednaného zboží nelze proplatit, proto prosíme ve vlastním zájmu dodržte minimální finanční hodnotu objednaného zboží dle kupónu.

Bezpečnostní pravidla

 • Jakékoliv úpravy a změny výrobku, které mají negativní vliv na bezpečnost a ochranu zdraví jsou zakázány.
 • Nepřekračujte povolenou nosnost výrobků,  hrozí nebezpečí deformace částí výrobků nebo jejich prasknutí.
 • Houpátko není houpačka, nenechávejte v něm své děti bez dozoru. Houpejte jemně, popotahujte směrem dolů. Toconeos neručí za jakékoli nehody, houpátko není určeno pro hraní dětí bez dozoru.
 • Před každou manipulací s houpátkem provádějte zátěžový test, sádrokartónové stropy či jiné obklady nemusí unést zátěž. Kontrolujte také pevnost vrutů a správné uchycení.
 • Přestože jsou naše pufy a sedací vaky chráněny před dětmi dvojitým zipem, nenechávejte své děti bez dozoru, mohlo by dojít ke vdechnutí malých částeček pohanky a špaldy. Po spolknutí není třeba kontaktovat lékaře, pohanka i špalda jsou v bio kvalitě a jsou mechanicky, nikoli chemicky zpracovávané.
 • Teepee doporučujeme umístit mimo oblasti, kde se nachází nábytek či jiné prvky domácnosti s ostrými hranami. Při divokých hrách se může stát, že dítě neudrží svou rovnováhu a může upadnout, stěny teepee nejsou pevné a neudrží dítě při pádu zcela ve vnitřních prostorách teepee.

Pokyny k údržbě

Používáme organickou bavlnu, která je velmi příjemná na dotek a zároveň také nedráždí citlivou dětskou pokožku, je tedy vhodná i pro alergiky a citlivé jedince s atopickými ekzémy.  Aby vám naše produkty co nejdéle sloužily, prosíme o pečlivost při údržbě. Než budete produkt poprvé prát, namočte jej alespoň na hodinu do studené vody, materiál tak nasákne potřebnou vodu, dá se tak zabránit sražení. Poté můžete výrobek prát na 40°C. Doporučujeme před každým praním zapnout všechny suché zipy, aby se na ně nenachytaly vlasy a vlákna, zároveň tak ochráníte okolní textilie od vytahání vláken. Doporučujeme prát v ekologických pracích prostředcích, uchováte tak čistotu produktů od chemikálií. Běžným pracím prostředkem prakticky okamžitě znehodnotíte přírodní vlastnosti vláken, opakovaným praním v těchto pracích prostředcích pak dochází k narušování vláken a tím i k jejich kratší životnosti . Perte jen s podobnými barvami. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete riziku poškození výrobků, na které následně nebude reklamace uznána. Dodržujte pokyny na informačních štítcích na produktech.

Certifikace

Pracujeme s materiály s nejuznávanější mezinárodní biotextilní certifikací GOTS (Global Organic Textile Standard), která garantuje velmi přísná kritéria v oblasti pěstování a výroby ve všech jejích fázích, a zároveň také etické pracovní podmínky v celém výrobním řetězci. V některých případech se též na ně vztahuje Fairtrade. Na bio bavlněné materiály máme také zkoušky u českého akreditovaného zkušebního ústavu. Zdravotní nezávadnost tkanin je tedy ověřena dvěmi na sobě nezávislými institucemi. Tyto materiály místy vykazují anomálie ve formě vpletených lehce zabarvených nitek či chloupků, jedná se vždy o organický materiál. Snažíme se přistupovat při tvorbě produktů ke každému kousku jednotlivě a s citem, i zkušenému oku ale může takováto chybička v materiálu utéct. Ubezpečujeme Vás však, že to nemá vliv na funkčnost či ekologii výrobku, a proto se na takovýto jev nevztahuje reklamace. U úpletu pak dbáme především na střih výrobku, biobavlna bez příměsí je opravdu živý materiál, který velmi pruží a chová se tvarově nestále, mírné odchylky v šicím stehu nemají vliv na funkčnost. Náš dětský nábytek je z bukového dřeva ošetřen voskovým olejem OSMO, který je vhodný pro dětské hračky dle normy EN 71.3.

Mnohokráte Vám děkujeme za nákup a těšíme se na chvíle, kdy s Vámi budeme sdílet šťastný život Vašich nejbližších.